RAAKACADEMIE

Wij van de RAAKacademie zijn toegewijd aan jouw persoonlijke en professionel ontwikkelingt.

Image Alt

De kunst van het veranderen

  /  De kunst van het veranderen

DE KUNST VAN HET VERANDEREN

De kunst van het veranderen. De meeste zorgprofessionals willen beter worden in wat ze doen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat welke vorm van hulp we ook bieden, het biedt slechts een summiere bijdrage aan de verandering. Met andere woorden; er zijn geen methodes of benaderingen, strategieën of interventies waarvan is aangetoond dat ze beter zijn dan enige andere. Noch bepalen de keuzes van interventies de uitkomst ten aanzien van de oplossing. Het is uiteindelijk de client of de coachee die het werk verzet. Die de verandering teweeg brengt.
Onze expertise als zorgprofessional ligt bovenal in het faciliteren van het proces. We helpen de patient/client/coachee/systeem om zichzelf te helpen in de verandering. Het gaat er dus niet zozeer om wat we de doen, veel belangrijker en meer impactvoller is de vraag hoe we het doen. En hoe we het doen heeft veel te maken met wat we als professional inbrengen in het hulpverlenen, het coachen of het counsellen. Dus wat betekent ‘professionele ontwikkeling’ hoe bereiken we dit en welke invloed heeft dit op de kunst van de verandering?

Wat we niet zien, kunnen we niet veranderen.

DE IMPACT OP VERANDERING

Ons brein is een vernuftig apparaat. Bij wijze van energiebesparing zijn we zoveel mogelijk geautomatiseerd. We hebben gewoontes, rituelen en ingesleten patronen. Pas op het moment dat het ons functioneren belemmert, zijn we bereidt te veranderen. En nog steeds niet met heel veel enthousiasme.
Verandering kost moeite. Verandering kost energie en vooral ook heel veel tijd. En tijd is niet iets waar we veel geduld voor hebben. Toch zijn we als zorgprofessionals gefixeerd op het bewerkstelligen van die verandering. Resultaat is wat telt. Echter; we lopen met enige regelmaat aan tegen de onbewuste boodschap ‘help mij maar verander mij niet.’ Voor we het weten, zijn we hard aan het werk en leunt de patient/client/ coachee of het systeem achterover. En zich beklaagt over dat het maar niet opschiet. Dit gebeurt er als we onze focus hebben op wat we doen en waar we naartoe willen. Niet onbelangrijk maar ondergeschikt aan hoe we het doen.
Om de patient/client/ coachee of het systeem gemotiveerd te krijgen om in beweging te komen, moeten ze in de eerste plaats eigenaar worden van hun wens om te veranderen. Dat vraagt nogal wat: verantwoordelijkheid nemen om keuzes te maken, moedig genoeg tonen om risico te nemen het oude te verliezen én het vertrouwen ontwikkelen dat men krachtig genoeg is regie te nemen over zichzelf.  Veranderen is dus veel meer dan alleen maar het aanleren van nieuwe vaardigheden en/of het vergroten van capaciteiten.
Het is de taak van de zorgprofessional om dit proces te faciliteren. Om het veranderingsproces zodanig te begeleiden dat de patient/client/ coachee of het systeem zijn of haar lot in eigen hand neemt. Daar hoort ook bij dat men accepteert wat niet te veranderen is. En dat is een grote verantwoordelijkheid; zoals de ander zijn hulpbronnen leert aanboren, zo vraagt het van de zorgprofessional zijn eigen innerlijke hulpbronnen te gebruiken in het proces van verandering.

Veranderen we de manier waarop we kijken, dan veranderen we de manier waarop we zijn.

IMPACT KOMT VAN BINNENUIT

In het proces van verandering is ons inziens het volgende waar: We kunnen in onze professionaliteit volledig afstemmen op en aansluiten bij de ander als we als individu afgestemd zijn op onszelf. En dat vraagt aandacht voor onze eigen persoonlijke ontwikkeling; waar liggen mijn grenzen, wat is van mij en wat is van de ander (waar neem ik verantwoordelijkheid voor en waar voel ik me verantwoordelijk voor), wat gebeurt er met mij intern als er heftige emoties spelen? En welke invloed heeft dit op mijn aanwezigheid bij de ander? Het zijn een paar van die vragen die bijdragen aan onze professionale zorg. Of om met een gelezen artikel te spreken; ‘professional zijn in de zorg vraagt erom met enige regelmaat ons eigen eelt te verwijderen.’ Om impact te hebben op het proces van de verandering bij anderen, dienen we ten volste aanwezig te zijn bij de ander. Hebben we oog voor de relatie waarop de inhoud bedding krijgt. Investeren we in luisteren naar het ongezegde én hebben we de stevigheid om het niet allemaal te hoeven weten. De kunst van het veranderen is accepteren dat we verantwoordelijk zijn voor het proces en niet voor de uitkomst. Alleen dan kan de ander werkelijk veranderen.
Luisteren is meer dan horen
Luisteren in tijd durven verliezen.
De ander laten uitpraten.
Geen oplossingen geven,
maar stapvoets met de ander op weg gaan.
Niet jouw tempo opdringen,
maar het zijne volgen.
Niet jouw antwoord geven,
maar hem ’t zijne laten vinden.
In het luisteren ervaart de ander,
dat je aanwezig bent bij hem.
Wie durft te luisten voelt niet meer de dwang
om de ander te veranderen,
maar begint te geloven
dat het luisteren zelf al de verandering in zich draagt. ( vrij vertaald – auteur onbekend)
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Dit zijn een aantal organisaties die u zijn voorgegaan

OEFENING BAART VAARDIGHEID

Incompany? Vraag offerte aan!User registration

You don't have permission to register

Reset Password