RAAKACADEMIE

Wij van de RAAKacademie zijn toegewijd aan jouw persoonlijke en professionel ontwikkelingt.

Image Alt

raakacademie.wijzijnraak.nl

  /  Coach   /  Waarom is emotionele intelligentie belangrijk?

Waarom is emotionele intelligentie belangrijk?

Emotionele intelligentie wat is dat? In de meest eenvoudige en beknopte vorm kan emotionele intelligentie (ook wel EQ genaamd) worden gedefinieerd als het vermogen om iemands eigen emoties, maar ook de emoties van anderen, waar te nemen, te beoordelen en te beheren. Er is echter veel onenigheid tussen psychologen over de omvang en diepgang die emotionele intelligentie omvat.

Psycholoog dr. John D. Mayer, die veel heeft gepubliceerd over emotionele intelligentie, is bijvoorbeeld kritisch over hoe emotionele intelligentie vaak wordt uitgelegd. Hij vindt dat de rijkdom van het EQ daarin geen recht wordt gedaan. Zo stelt Mayer dat de huidige populaire literatuur over emotionele intelligentie het EQ vaak gelijk stelt aan andere persoonlijkheidskenmerken. Sommige van deze kenmerken omvatten sociale vaardigheden, alle vormen van zelfregulering, motivatie en empathie, naast vele andere. Onterecht, aldus Mayer.

Maar wat is Emotionele Intelligentie dan wel?

Laten we eerst eens stilstaan bij wat het vooral niet is:

Vriendelijkheid

Optimisme

Geluk

Motivatie

Rust

Hoewel deze eigenschappen belangrijk zijn, hebben ze weinig te maken met intelligentie of met emoties en al helemaal niet met emotionele intelligentie.

Dit is wat  emotionele intelligentie inhoudt volgens Mayer: het vermogen om te redeneren over emoties en emotionele informatie, en over emoties om het denken te verbeteren. In vergelijking met de meer inclusieve karakterisering van Goleman zou een nauwkeurige definitie zijn:

“Emotionele intelligentie is het vermogen om emoties waar te nemen, om emoties te benaderen en te genereren om het denken te helpen, om emoties en emotionele kennis te begrijpen, en om op reflectieve wijze emoties te reguleren om emotionele en intellectuele groei te bevorderen.”

Mensen met een hoge EQ kunnen een verscheidenheid aan emotie-gerelateerde problemen nauwkeurig en snel oplossen. Ze kunnen emoties in gezichten in anderen correct waarnemen en wat de emoties overbrengen. Ze weten bijvoorbeeld dat boze mensen gevaarlijk kunnen zijn, dat gelukkige mensen zich willen verhouden tot anderen en dat trieste mensen vaak liever alleen zijn.

Hoog EQ-mensen zijn ook bedreven in het beheren van hun eigen emoties en die van anderen. Ze weten hoe ze emotionele situaties in hun eigen leven moeten gebruiken om specifieke typen van denken te bevorderen. Het oplossen van problemen vereist minder cognitieve inspanning voor mensen met een hoge EQ. Deze individuen hebben ook de neiging hoger te zijn in verbale, sociale en andere intelligenties. Ze zijn over het algemeen meer open en aangenaam en worden aangetrokken door beroepen met sociale interacties zoals lesgeven, counseling en interacties met anderen.

Dr. Mayer ontwikkelde een 4-trapsmodel voor Emotionele intelligentie:

Perceiving Emotion Het vermogen om emoties in de gezichten of stemmen van anderen nauwkeurig waar te nemen. Het biedt het startpunt voor meer geavanceerd begrip van emoties. 

Emotie gebruiken om het denken te vergemakkelijken Het vermogen om emotionele intelligentie te gebruiken bij het begeleiden van cognitieve processen. Een goed systeem van emotionele input helpt bij het overdenken van belangrijke zaken. Emoties zijn bv. ook essentieel voor creativiteit.

Emoties begrijpen Emoties brengen informatie over, daarom zijn het begrijpen van emotionele boodschappen en de acties die daarmee samenhangen centraal in deze vaardigheid.

Emoties beheren Emoties kunnen worden beheerd. Zodra de informatie achter de emotie is verzameld en begrepen, kan deze worden gereguleerd en beheerd.

Maar waarom is emotionele intelligentie nou zo belangrijk?

  • Het helpt je goed om te gaan en samen te werken met anderen op de werkplek (de emoties en motieven van anderen leren kennen);
  • Je bent beter in staat je doelen te bereiken (samenwerking met anderen, emotieregulatie, volwassenheid)
  • EQ zorgt voor bevredigende persoonlijke relaties (door je emoties te beheersen en in balans te houden)
  • Het draagt bij aan een meer gebalanceerde levensstijl (persoonlijk en emotiemanagement)
  • EQ is een voorwaarde voor empathie en mededogen. Belangrijke eigenschappen in het contact met anderen.

Wat betekent Emotionele Intelligentie in ons werk als zorgprofessional?

Wij zijn als professional eigenlijk de meester en juf van de emoties. Wij leven het omgaan met emoties voor, verdragen onze eigen emoties en daarmee die van onze clienten en helpen hen op deze manier af te stemmen op hun eigen emoties. We bieden veiligheid en vertrouwen.

Emotionele intelligentie van professionals die met mensen werken, is van cruciaal belang. Waarom is dat zo?

  1. Hoe groter onze emotionele woordenschat des te beter we kunnen afstemmen en aansluiten bij de emotionele leefwereld van de ander.
  2. Onze emotionele intelligentie maakt ons mentaliserend vermogen groot; we in staat het gedrag van zichzelf en anderen kan begrijpen enverklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten en motivatie. Dat men zich bijvoorbeeld bewust is van wat iemand voelt, van wat er in het contact met anderen gebeurt, hoe de reactie van de één een reactie  bij de ander kan uitlokken of hoe gedachten over anderen en zichzelf het contact kunnen beïnvloeden;
  3. We zijn sensitief om emotionele signalen te lezen en daarin te spiegelen;
  4. Vanuit onze emotionele intelligentie hebben we een natuurlijke veerkracht om open te staan – ook als het heftig is – zonder oordeel te luisteren en om eventuele kwetsende opmerkingen te kunnen opvangen en te verdragen zonder dat dit weerslag heeft op de professionele relatie;
  5. Als emotioneel intelligente professional weet je waar je grenzen liggen en wanneer de situatie om flexibiliteit vraagt of juist om grenzen. Door bijvoorbeeld ‘nee’ te zeggen in de interactie, leef je een belangrijke hechtingsgevoeligheid voor: je blijft betrouwbaar en de ander ervaart in de nee geen afwijzing maar juist duidelijkheid.

Hoe je jouw emotionele intelligentie kunt verbeteren

Emotionele intelligentie kan worden ontwikkeld. Met aandacht en geduld. Er is veel literatuur beschikbaar maar hier zijn enkele tips die daarbij kunnen helpen:

Word zelfbewust. Leer je emoties en hun effecten te herkennen, hoe je reageert op je omgeving en hoe je emoties je gedrag beïnvloeden. Gebruik ze om manieren te vinden om betere beslissingen te nemen en problemen op te lossen in gebieden waar u zwakte heeft.

Observeer hoe u reageert in stressvolle situaties. Word je snel boos? Geef je anderen de schuld en word je boos? Hoe gedraag je je als er iets misgaat? In staat zijn om kalm te blijven en je emoties onder controle te houden in moeilijke situaties is belangrijk thuis en op de werkplek.
emoties
Beheer je emoties. Oefen met het beheersen van impulsieve gevoelens en gedragingen. Behandel je emoties op een gezonde manier; initiatief nemen; betrouwbaar en verantwoordelijk zijn; leren aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Word sociaal bewust. Neem de tijd om te observeren hoe je met mensen omgaat. Onderzoek hoe jouw acties anderen beïnvloeden. Luister je en denk je na over wat ze zeggen? Ben je ruimdenkend en accepteer je? Leer emotionele signalen op te pikken. Waarderen wat mensen zeggen en waarom ze het zeggen. Ook rekening houden met de culturele context is onderdeel van emotionele intelligentie.

Emotionele intelligentie is een intelligentie die te maken heeft met onderscheidende en begripvolle emotionele informatie. Natuurlijk is een intellectueel begrip van emotionele intelligentie erg belangrijk, maar uiteindelijk hangt de ontwikkeling ervan af van zintuiglijk, non-verbaal leren en veel oefenen.

De emotioneel intelligente zorgprofessional of coach is zich bewust van zichzelf in relatie tot de ander

Leave a comment

User registration

You don't have permission to register

Reset Password